Hrubá stavba rodinného domu

Termín realizace: 1. polovina 2018; probíhá

Autor projektu: Ing. Pavel Oplíštil