Autoport pro 2 auta

Kompletní stavba

Termín realizace: podzim 2015

Autor projektu: Ing. Petr Prýmek