O společnosti

Firma INTSPOL GROUP, s.r.o. byla založena dnem zápisu do obchodního rejstříku l0.dubna 2004 a navazuje na činnost firmy INTSPOL tzv.sdružení fyzických osob pod vedením p. Milana Rampy se sídlem v Příbrami ( kancelář a skladová hala ) v areálu bývalého podniku Praga na ulici Obecnická 364, Příbram IV. V tomto areálu působí také další firmy.

Předmětem činnosti společnosti INTSPOL byla od roku 1993 převážně činnost v oblasti instalatérství, topenářství a plynu. Od dubna roku 2003 firma rozšířila předmět podnikání o kompletní stavební činnost v oblasti provádění novostaveb, rekonstrukcí a inženýrských staveb a přesně po roce se transformovala na společnost s ručením omezeným INTSPOL GROUP, s.r.o..

Předností této firmy je její kompletnost, profesionalita, pružnost a kvalita prováděných prací a dále úzká spolupráce lidí a menších firem, které jsou v denním kontaktu na stavbách již několik let.


SPOLEHLIVOST A KOMPLETNOST NAŠICH SLUŽEB, POŘÁDEK A PŘEHLEDNOST NA STAVBÁCH, DLOUHÁ PRAXE A PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU. NEJLEPŠÍ REKLAMOU JSOU NAŠE PRÁCE A REFERENCE SPOKOJENÝCH ZÁKAZNÍKŮ.


Technické vybavení firmy

Firma INTSPOL vlastní následující vybavení:

  • osobní a dodávkové automobily
  • malou stavební mechanizaci potřebnou pro provozní činnost firmy: míchačky, lešení, ruční el.nářadí - vrtačky, kladiva, pily, brusky apod

Těžkou mechanizaci si firma pronajímá od specializovaných firem.

Personální zabezpečení firmy

Průměrný stav pracovníků firmy v tomto roce činí 19 stálých pracovníků. Z tohoto stavu plyne následující členění:

  • Vedení firmy + technicko - obchodní úsek a ekonomický: 3 pracovníci
  • Stavební úsek - HSV: 10 pracovníků
  • TZB úsek - PSV: 6 pracovníků

Práce PSV firma zabezpečuje ve spolupráci s osvědčenými a ověřenými subdodavatelskými firmami.

Obchodní obrat firmy

  • Rok 1993 až 2002: cca 5 až 8 mil.Kč/rok
  • Rok 2003: 15 mil.Kč
  • Rok 2004: 18 mil.Kč
  • Rok 2005: 20 mil.Kč
  • Rok 2006 - 2016: 20 - 25 mil.Kč

Odbornost

Podporujeme

INTSPOL GROUP, s.r.o. je sponzorem fotbalové přípravky SK SPARTAKU Příbram od roku 2011.

sponzor fotbalové přípravky SK SPARTAKU Příbram

Hospoda U Kačera v našem areálu

pergola s posezením, pecí na prase a udírnou
Autor projektu: ing. Petr Prýmek a ak.arch. Jaromír Špaček (interiéry)

Hospoda u Kačera v našem areálu